+ 48 601 330 644 kontakt@4humanevolution.pl

Coaching

 
Koncentracja na celu klienta

Koncentracja na celu klienta

Inspirowanie do działania

Inspirowanie do działania

Aktywowanie potencjału

Aktywowanie potencjału

Proces nastawiony na rozwój

Proces nastawiony na rozwój

Coaching

Coaching jest interaktywnym procesem uwalniającym potencjał osób i zespołów, aktywującym do podejmowania wyzwań i realizacji marzeń, w oparciu o posiadane zasoby i talenty. Coach pracuje z klientem za pomocą pytań, stosując wachlarz sprawdzonych narzędzi i ćwiczeń, w obszarach związanych z życiem osobistym lub biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami. Dzięki coachingowi zmotywowani klienci tworzą własne rozwiązania, ustalają konkretniejsze cele i plany ich osiągnięcia, optymalizują działania i podejmują lepsze dla siebie decyzje.

Business Coaching i Life Coaching

Coaching może dotyczyć tematów zarówno zawodowych, jak i osobistych. Może się skupiać na celach, relacjach, szeroko rozumianym rozwoju, poznaniu siebie, wyborze drogi/misji życiowej, planach na przyszłość, pracy na przekonaniach, stawianiu granic. Indywidualne spotkania z coachem mogą dotyczyć także rozwoju zawodowego, w tym w szczególności podnoszenia umiejętności menadżerskich, planowania i organizacji pracy, komunikacji w pracy, zarządzania zespołem, itp.

Coaching Zespołów i Coaching Grupowy

Warsztaty dla zespołów i grup są wspaniałą możliwością a także zachętą do poszukiwań odpowiedzi, lepszego poznania siebie, grupy czy zespołu oraz budowania tożsamości i współpracy. Wzbogacają wiedzę i praktyczne umiejętności. W przyjaznej atmosferze pozwalają doświadczać nowych rzeczy, dają możliwość zrozumienia, tworzą okazje do zadawania pytań i zachęcają do poszukiwania odpowiedzi. Pracujemy zarówno z dużymi, ale też i kameralnymi grupami czy zespołami, dostosowując do ich wielkości nasze autorskie programy.

Facebook
LinkedIn